تقویت سیگنال موبایل

تقویت کننده سیگنال موبایل - تقویت سیگنال موبایل

تقویت سیگنال موبایل دو باند جدیدترین و قدرتمندترین تقویت کننده سیگنال موبایل در شرکت تقویت آنتن موبایل به نام موبایل آنتن است. این آمپلی فایر پیشرو در صنعت Fusion2Go 3.0 را با یک آنتن خارجی که دارای فناوری دامنه گسترده (ERT) است ادغام می کند تا راه حلی برای تقویت آنتن دهی موبایل ایجاد کند که حداکثر نتیجه آنتن دهی را برای شما فراهم می کند و به شما امکان می دهد تا حد امکان از سیگنال های مزاحم دور باشید.

اگر از آن دسته افرادی هستید که در مکان‌هایی با سرویس تلفن همراه ناقص یا غیرقابل استفاده می کنید، تقویت‌کننده سیگنال دو باند دستگاه تقویت آنتن موبایل مناسبی برای شماست. پس از قطع شدن سیگنال برای شما بدون تقویت‌کننده سیگنال، می‌توانید از تلفن، نقطه اتصال یا هر دستگاه تلفن همراه خود برای اتاقتان هم استفاده کنید.

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند شبکه های 2G، 3G، 4G LTE و هر شبکه 5G مستقر در باندهای پشتیبانی شده از همه اپراتورهای اصلی در ایران را تقویت می کند و به شما تماس های قطع شده بسیار کمتر، وضوح تماس بیشتر و سریع ترین سرعت دانلود ممکن را ارائه می دهد.

روش دستگاه تقویت آنتن موبایل دو باند

فناوری جدید دامنه وسیع SureCall سیگنال سلولی را دقیقاً در آنتن بیرونی تقویت می کند، بنابراین قبل از تقویت سیگنال، هیچ گونه از دست دادن سیگنال، نویز یا تخریب را تجربه نمی کنید. سپس سیگنال به تقویت‌کننده دیگری در محوطه شما ( اتاق یا پذیرایی و یا حتی دفتر کارتان ) ارسال می‌شود، که سیگنال را دوباره تقویت می‌کند تا هرگونه کاهش قدرتی که ممکن است در طول کابل تجربه شده است را جبران کند. این سیگال تضمین می‌کند که تقویت‌کننده با بیشترین مقدار سیگنال سلولی کار می‌کند، در نتیجه بهترین پوشش ممکن در داخل و قوی‌ترین سیگنال سلولی به برج‌های سلولی دور پخش می‌شود. هر تقویت کننده سیگنالی که ERT نداشته باشد قادر به ادامه دادن نخواهد بود.


پکیج دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند - ریپینر آنتن موبایل دو باند


چاپ   ایمیل

Related Articles